Maria Eriksson Önander, Head of Contact Center Voice Sweden, 11 Dec 2017

Kan hela kostnaden för kundtjänsten utgöras av hantering av kundmöten och variera utifrån behov?

Kundtjänstens verkliga totalkostnad består av saker som många företag inte tänker på. Till exempel kan lokaler och datakommunikation ses som självklarheter, och man glömmer dessa kostnader i kalkylerna. Därutöver måste man ta med kostnader för kundtjänstens skalbarhet, till exempel kostnader för beredskap för trafiktoppar.

När ni utvärderar kostnader och eventuella sparobjekt för ert företags kundtjänst, bör ni tänka på kundtjänstens totala kostnader från olika perspektiv.

Blogg om outsourcing

Eva Stavenberg, Manager Business Development Voice Sweden, 13 Nov 2017

Bör er kundtjänst outsourcas?

Outsourcing av kundtjänsten kan i många fall vara en mycket bra lösning. Nedan har jag samlat några vanliga skäl till att outsourcing övervägs.

  • Servicenivåerna behöver förbättras
  • Det är besvärligt och dyrt att förbereda sig på kundtjänstens trafiktoppar
  • Kan en del av kontakterna styras om någonstans?