Förmedlingstjänsten Texttelefoni

Förmedlingstjänsten texttelefoni

Förmedlingstjänsten gör att texttelefonanvändare i Sverige, främst döva och hörselskadade, får hjälp att ringa till vanliga telefoner (fasta eller mobila eller IP-baserade) på företag, myndigheter och privatpersoner. Telefonisterna förmedlar samtalen ordagrant mellan texttelefonanvändaren och den hörande – från tal till text och från text till tal. Varje år förmedlas cirka 160 000 samtal på detta sätt

Uppdraget att sköta förmedlingstjänsten fås genom offentlig upphandling av Post- och telestyrelsen (PTS), och Eniro 118 118 har behållit och utvecklat uppdraget sedan 1982, med förnyat förtroende vid ett flertal upphandlingar. Mer om tjänsten på texttelefoni.se

Texttelefonanvändare behöver kunna känna sig trygga med att få den hjälp de behöver, precis när de behöver den, och att all dialog hanteras på ett vänligt och korrekt sätt. Den offentliga upphandlingen har höga krav på moderna tekniska lösningar, tillgänglighet, kundbemötande och sekretess.
Kundreferens lämnas på begäran, och förmedlas via Eniro 118 118.