PTS

Pressrelease, 31 oktober 2018

Eniro 118 118 AB vann PTS:s upphandling och fortsätter därmed driva 118 400

Eniro 118 118 AB har fått fortsatt förtroende att driva nummerupplysningen 118 400 på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS), i en nyligen avslutad upphandling. Det nya avtalet löper i två år från mars 2019 med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

Nummerupplysning 118 118

Maria Eriksson Önander, Head of Contact Center Voice Sweden, 20 Mars 2018

Eniro 118 118 AB som kundtjänstpartner för ert företag

Som kundtjänstpartner strävar vi alltid efter att utnyttja och optimera kundtjänstens alla
möjligheter för att uppnå ert företags mål – oavsett om det gäller att öka
kostnadseffektiviteten, effektivisera arbetsmetoder, öka försäljningen eller förbättra
kundupplevelsen.

I den här texten berättar jag med hjälp av ett par exempel om hur vi som
kundtjänstpartner arbetar och vad man kan åstadkomma genom att samarbeta med oss.

Maria Eriksson Önander, Head of Contact Center Voice Sweden, 11 Dec 2017

Kan hela kostnaden för kundtjänsten utgöras av hantering av kundmöten och variera utifrån behov?

Kundtjänstens verkliga totalkostnad består av saker som många företag inte tänker på. Till exempel kan lokaler och datakommunikation ses som självklarheter, och man glömmer dessa kostnader i kalkylerna. Därutöver måste man ta med kostnader för kundtjänstens skalbarhet, till exempel kostnader för beredskap för trafiktoppar.

När ni utvärderar kostnader och eventuella sparobjekt för ert företags kundtjänst, bör ni tänka på kundtjänstens totala kostnader från olika perspektiv.

Blogg om outsourcing

13 Nov 2017

Bör er kundtjänst outsourcas?

Outsourcing av kundtjänsten kan i många fall vara en mycket bra lösning. Nedan har jag samlat några vanliga skäl till att outsourcing övervägs.

  • Servicenivåerna behöver förbättras
  • Det är besvärligt och dyrt att förbereda sig på kundtjänstens trafiktoppar
  • Kan en del av kontakterna styras om någonstans?