Hårda regler kring avfallshantering kräver tillgänglig kundtjänst

Det har aldrig varit mer aktuellt med avfallshantering än vad det är idag. Förutsättningarna för produktion är massivare än någonsin, vilket också avspeglas i konsumtionsmönster bland både företag och privatpersoner. Följden blir förstås också ett ökat och större avfall och fler frågor som rör både större och mindre ärenden kring avfallshantering. Med inte alltid helt självklara regler och lagar för hur avfall ska tas om hand ställer det stora krav på kundsupport att finnas tillgänglig för att besvara aktörers frågor med tillförlitlighet och precision i svaren.

Olika metoder för olika avfall

Det finns inte en patenterad lösning på hur avfall ska hanteras som går att applicera på alla restprodukter och allt skräp som blir över vid exempelvis produktion. Varje avfall har särskilda egenskaper som måste tas i beaktande när man tar beslut om vilken metod som är lämplig för att sortera och behandla resterna. Här behöver man bland annat ta hänsyn till huruvida avfallshanteringen exempelvis ska utövas med biologisk behandlingsmetod, vilket är fallet vid bland annat kompostering och rötning, eller om materialet kan återvinnas eller förbrännas och i så fall var – och hur. Aldrig förr har det varit viktigare att avfallshantering och återvinning går rätt till enligt spelets regler. Lagen och miljöbalken håller kommuner och producenter högt ansvariga för att deras respektive hushållsavfall samlas in, transporteras och i första hand återvinns på korrekt sätt. Dessutom ställer även EU krav enligt särskilda prioriteringsordningar för hur avfall måste hanteras. Låter det komplicerat och risk för att många vill försäkra sig om att man gör rätt för sig? Ingen fara. Vi står redo med skicklig personal för att avlasta er i tillgängligheten för era kunder – dygnet runt.

Tillgänglig kundtjänst dygnet runt

Hos Eniro 118 118 har vi stor erfarenhet av att bedriva professionell kundtjänst. Vanliga frågor som vi vet kan uppstå kring avfallshantering är funderingar som är svåra för kunden själv att besvara. Det kan handla om hur det eventuellt går att förebygga uppkomst av avfall, vilken behandlingsmetod som är aktuell eller om återvinning av material är möjligt – samtidigt som man ska följa rådande regelverk. Det kan också gälla konkreta frågor som var närmaste återvinningsstation finns i förhållande till var man befinner sig. Med oss får du en ansvarsfull samarbetspartner som prioriterar tillgänglighet alla dygnets timmar. Vi hjälper dig med andra ord att finnas till hands för de som söker svar på vad som gäller kring olika frågor om avfallshantering. Vår flexibilitet är vår styrka och vi hittar anpassade lösningar som du känner dig bekväm med. När efterfrågan stiger på support inom avfallshantering är vi aktören du kan lita på för att avlasta din egen verksamhet.

Anpassade lösningar efter dina behov

Du bestämmer själv hur mycket eller lite du vill ta del av våra tjänster. Det är en av fördelarna med att outsourca kundservicen i din verksamhet. Följden blir större frihet för dig, utökade öppettider för de som vill använda tjänsten och nöjdare kunder som snabbare får träffsäkra svar på sina frågor om avfallshantering. Det är en “win-win-situation” för alla inblandade både på kort och lång sikt. Vår långa erfarenhet inom kundservicebranschen har gett oss stora möjligheter att vara innovativa och hitta lösningar även i svåra situationer. Föreställ dig exempelvis vilket tryck det hade inneburit från kunderna om en driftstörning drabbat en kundtjänst som enbart har möjlighet att arbeta kontorstider. Tack vare vår jourverksamhet behöver ingen avfallsfråga lämnas obesvarad – oavsett var kunderna befinner sig eller när frågan dyker upp.

För mer information

Vi berättar gärna mer om våra tjänster och hur Eniro 118 118 kan bistå dig och ditt företag i er kundservice. Tveka därför inte över att kontakta oss. Gemensamt sätter vi oss ned tillsammans och hittar en lösning som passar just dina behov och ser till dina kunders bästa samt deras efterfrågan. Vi hälsar dig varmt välkommen till möjligheterna att outsourca din kundtjänst till pålitliga, sakkunniga och ansvariga medarbetare här på Eniro 118 118!

Det har aldrig varit mer aktuellt med avfallshantering än vad det är idag. Förutsättningarna för produktion är massivare än någonsin, vilket också avspeglas i konsumtionsmönster bland både företag och privatpersoner. Följden blir förstås också ett ökat och större avfall och fler frågor som rör både större och mindre ärenden kring avfallshantering. Med inte alltid helt självklara regler och lagar för hur avfall ska tas om hand ställer det stora krav på kundsupport att finnas tillgänglig för att besvara aktörers frågor med tillförlitlighet och precision i svaren.

Elbil

Ökad försäljning av elbilar leder till ökad efterfrågan av kundsupport för laddstolpar

Makten i konsumenternas köpmönster och kraften i förändrade beteenden kräver att företagen anpassar sina produkter och sin tillgänglighet för att tillmötesgå efterfrågan. Ett exempel är ökningen av försäljningen av elbilar och ökat behov av laddpunkter. 

Marknaden förändras

Ingen har väl missat att vi står inför och redan har påbörjat en stor omställning från fossila bränslen till alternativa energikällor. Vilka som är bäst råder det delade meningar om och det  återstår att se vem som har rätt men det är tydligt att marknaden förändrats. Biltillverkarna ställer om och producerar nu fler elbilar och laddhybrider än tidigare medan andra fokuserar hela sin affärside på att enbart tillverka elbilar. Som till exempel Tesla.

Antalet elfordon ökar på våra svenska vägar

I dag åker 137 940 svenskregistrerade elfordon runt på vägarna och enligt elkraftsbranschens intresseorganisation Power circle, kommer den siffran att landa på så mycket som 2,5 miljoner elfordon (EV) år 2030. Detta återspeglas givetvis på det ökade antalet laddstolpsleverantörer och efterfrågan på laddstolpspunkter som är tillgängliga för elbilsanvändarna både utmed vägarna och vid det egna hemmet. I Norge och Finland ser de liknande siffror och vi kan konstatera att elbilen är här för att stanna.

Men 100 000 laddpunkter utmed de Svenska vägarna leder givetvis till en ökad efterfrågan av kundsupport. En bilist vill ha sin bil laddad och redo att köras under både kontorstid som fritid. Finns det då tillgänglig supportpersonal när kunden behöver hjälp?

Nordisk kundsupport med erfarenhet

Som leverantör av  nordisktalande kundtjänst kan Eniro 118 118 bistå med support dygnet runt, årets alla dagar när konsumenterna behöver rådgivning. Vi vet av erfarenhet att de kan behöva vägledning med betalinformation, guidning av mobilapp, göra en felanmälan eller få hjälp att hitta till närmaste station. 

Med befintliga kunder som tillverkar och servar laddstolpar i Finland och med energibolag i Sverige som tillhandahåller laddstolpar och som i samtliga fall låter oss ansvara för supporten, vet vi vad laddbilskonsumenterna efterfrågar och vi vet hur man på bästa sätt kan hjälpa dem. Även utanför kontorstid. Vi finns här som en helhetslösning eller som en overflowlösning eller helt enkelt för att ta över när den ordinarie kundtjänstpersonalen går hem efter kontorstid. 

En stor fördel med att outsourca kundservicen är att kostnaderna är rörliga. Uppdragsgivaren betalar bara för den aktiva tiden med kunderna och undviker fasta personalkostnader. Dessutom använder vi bara agenter med erfarenhet och kompetens som motsvarar uppdragets komplexitet.

Välkomna!

Hör av dig så bokar vi en tid för att prata om hur vi på Eniro 118 118 kan hjälpa ditt företag. Tillsammans formar vi en kundtjänst som tillgodoser konsumenternas efterfrågan.

Vill du veta mer om outsourcing och hur du kan utveckla kundservicen på ditt företag? Då får du gärna kontakta mig så berättar jag mer.

Viktoria Ringlander, Sales Manager

Viktoria Ringlander
Sales Manager

+46 8 121 800 99

E-handeln ökar – lägg fokus på e-handel och kundservice

E-handeln ökar – lägg fokus på e-handel och kundservice

Pandemin har ökat takten i förflyttningen till e-handel

Coronaviruset har skyndat på förflyttningen från fysiska butiker till e-handel. Intresset för e-handeln har exploderat i samband med Corona.

För tillfället ligger fokus på nödvändigheter som mat och apoteksvaror, men stora e-handelskategorier kommer troligen att studsa tillbaka till ännu högre nivåer när epidemin har passerat. Apoteksprodukter, produkter för hus- och hem och livsmedel för att nämna några har ökat.

Även om många konsumenter nu tillfälligt har dragit ner på sina inköp, uppger cirka 80 procent att de kommer att handla på nätet under 2020. Detta gäller främst kläder och hemelektronik där mellan 50 och 60 procent planerar inköp på nätet under 2020. Sport och mode är den kategori där den näst största ökningen förväntas.

Nya konsumentgrupper

En ny studie av Kantar visar att sex av tio konsumenter kommer fortsätta handla på nätet i samma omfattning när läget har stabiliserats. Äldre åldersgrupper uppger att de kommer upprätthålla sitt nya beteende online även efter pandemin. Undersökningar spår att ökningen kommer att överleva pandemin och våra nya vanor kommer bestå.

Växande e-handel

I Kantar Global Covid-19 Barometer, som genomfördes av Kantar mellan den 26 till 30 mars i år, uppgav 20 procent av konsumenterna globalt att de handlar mindre i fysiska butiker, 9 procent att de gör mer av sina inköp på nätet och 32 procent säger att de kommer handla mer online framöver.

Under 2019 var det hemelektronik som påvisade störst tillväxt sett till omsättning, men även apoteksbranschen ökade stort. E-handelsomsättningen motsvarade 87 miljarder kronor 2019 enligt e-barometern från PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research.

Vikten av tillgänglighet

När kunderna flyttar till nätet behöver även kundservice göra det. Flytten kan dock innebära att företagen inte alltid tänker på att det är lika viktigt att finnas tillhands när konsumenten är i köp-mood. Chatt, sociala medier och telefon är olika vägar att nå kundservice, alternativt att förutsättningar för självservice finns tillgängligt. Enligt vår egen undersökning anser 95 procent av de svarande att tillgängligheten till kundservice är mycket eller ganska viktigt. I de mer komplexa frågorna önskar kunderna mänsklig hjälp, medan de är villiga att hantera enklare ärenden genom självbetjäning. Utöver tillgänglighet förväntar sig konsumenterna samma snabba svar på kvällar och helger som under dagtid.

Trendrapport

Läs mer om detta i vår trendrapport 2020.

Trender och tendenser från Svenskarna och internet 2019

Trender och tendenser från Svenskarna och internet 2019

I dagarna släpptes Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2019, som har genomförts varje år sedan år 2000. Rapporten brukar vara spännande läsning eftersom det är en av de största individundersökningarna som görs om internetanvändning. Årets upplaga är en diger lunta på 167 sidor statistik som speglar trender och tendenser. För dig som ännu inte hunnit läsa undersökningen har jag sammanfattat det jag tyckte var mest intressant.

Nästan alla har tillgång till internet

Sverige är ett av världens mest digitala länder. Precis som förra året anger hela 98 procent av hushållen att de har tillgång till internet, så vi är verkligen på god väg att uppnå regeringens mål om ”Ett helt uppkopplat Sverige år 2025”. 95 procent uppger att de använder sig av nätet. I fjol var den siffran 94 procent. Siffrorna är glädjande för vår contact centerverksamhet där vi erbjuder helt kanaloberoende kundservice. En stor del av den utförs via internet.

Förra årets rapport noterade att ökningen av fiberuppkopplade hushåll bromsade in. Under 2019 har utvecklingen tagit fart igen. Över hälften av hushållen har tillgång till fiber och allra störst var ökningen på landsbygden. Digitala samhällstjänster är populära och ”digitala möjliggörare” som Mobilt BankID och Swish fortsätter att växa, framför allt bland äldre personer.

Alternativa kontaktvägar för mindre digitala

De flesta tycks känna delaktighet i den transformation vi befinner oss i. Men rapporten belyser också att det finns ett digitalt utanförskap som visserligen minskar något jämfört med förra året men som ändå gör sig påmint. Långtifrån alla använder internet dagligen och tillsammans med dem som aldrig använder nätet utgör de cirka en miljon av befolkningen. Många i den här gruppen är äldre.

Rapporten föreslår alternativa kontaktvägar och utbildningsinsatser som viktiga verktyg för en större delaktighet. Här tror jag att företag, myndigheter och vi som arbetar inom kundservice kan vara till stor hjälp genom att erbjuda fungerande kontaktvägar för dem som inte är så digitala, som till exempel kundtjänst via telefon. När det gäller utbildningsinsatser stöttar vi ofta våra uppdragsgivares kunder med så kallade onboarding-samtal. Syftet med dem är att hjälpa konsumenter att komma igång med till exempel digitala tjänster.

Användandet av sociala medier planar ut

Enligt undersökningen använder det stora flertalet av internetanvändarna sociala medier och vi har sett en konstant ökning varje år. En spännande notering jag gör i år är att ökningen har avstannat. Instagram och Snapchat, som tidigare vuxit stort, ligger mer eller mindre kvar på samma nivå som föregående år. Facebooks tillväxt tycks ha stannat upp och vi anar eventuellt också en nedåtgående trend.

Mest iögonfallande är att bara en fjärdedel av användarna tycker att tiden de spenderar på de olika sociala nätverken är meningsfull. Med tanke på detta känns det bra att vi som arbetar med kundservice via sociala medier faktiskt gör konkret nytta för användarna.

Chatt fortsätter att öka bland yngre

Hur meddelar vi oss 2019? I princip alla använder e-post men det dagliga mejlandet är lägre bland yngre än äldre. När det gäller den yngre målgruppen är chatten stor och fortsätter att växa, något som vi också ser i vårt dagliga arbete i vårt contact center. I rapporten syns också en viss ökning av videosamtal och telefonsamtal över nätet, spännande även det ur ett kundserviceperspektiv tycker jag. Whatsapp ökar medan Skype minskar och Facebook Messenger ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Poddlyssning populärt i Sverige

Sist men inte minst måste jag nämna trenden inom podcasts. Sverige är nämligen ett av de länder i världen där man lyssnar allra mest på poddar och rapporten visar att formatet ökar allra mest av alla ljudtjänster. Poddlyssnandet har nästan dubblerats sedan 2015. Bland internetanvändarna har lyssnandet totalt sett ökat från 51 procent i fjol till 55 procent i år.

Det var några av punkterna i årets rapport. Vill du läsa Svenskarna och internet i sin helhet, hittar du den här.

Vägen till ständiga förbättringar går via återkoppling

Vägen till ständiga förbättringar går via återkoppling

Handen på hjärtat; hur har du det med reflektionen och återkopplingen från kontakten med dina kunder? I en tid när de flesta företag satsar på att snabbt ta sig framåt för allt vad tygen håller, kan det vara klokt att stanna upp ibland. Paradoxalt nog är det ofta genom att ta ett steg tillbaka och ta reda på vad kunderna verkligen tycker som du kommer snabbare framåt mot dina affärsmål. Att ta reda på vad som fungerar bra och mindre bra är helt enkelt en förutsättning för att kunna jobba agilt, smart och framgångsrikt – något som blir allt viktigare för företags affärer, för att inte säga helt avgörande. För dig som vill arbeta effektivt med återkoppling och slå flera flugor i en smäll, har vi ett litet tips: varför inte använda din outsourcade kundtjänst för att få löpande återkoppling? I den här insikten berättar jag mer om det.

Från research till nöjdare kunder

Svenska konsumenter är sedan länge drillade och duktiga ”gör-det-självare”. Skolade i att montera ihop Ikeas platta paket, sköter de allt från bankärenden till shopping på nätet på egen hand, ofta utan mänsklig assistans. I det stora hela flyter det på. Samtidigt brottas många e-butiker med övergivna varukorgar där kunden väljer att avbryta köpet av någon anledning. Tjänsteföretag prövas i sin tur av on demand-upplägg där plötsliga uppsägningar och avbrutna prenumerationer är vardag. Genom att förstå kundernas beteende bättre än dina konkurrenter och justera dina processer därefter, finns med andra ord goda möjligheter att stärka din konkurrenskraft rejält.

På Eniro118 118 contact center levererar vi inte bara kundservice av yppersta kvalitet inom en rad olika branscher. Vi fungerar också som företagets känselspröt utåt mot dina kunder. Parallellt med att vi arbetar som din outsourcade kundtjänst kan vi alltså hjälpa till med löpande uppföljning genom att fånga upp iakttagelser och samla in åsikter från dina kunder så att du kan arbeta med ständiga förbättringar. För många tjänsteföretag är det till exempel viktigt att försäkra sig om att kunderna verkligen förstår hur de ska använda och dra nytta av den levererade tjänsten. Här kan vi ta reda på hur det förhåller sig. Driver du en e-butik är det bra att veta om något steg skulle kunna förenklas eller förbättras för att minska avhopp. Vi fångar upp signalerna i samband med att vi levererar högklassig kundservice. Återkopplingen får du på köpet!

Med jämna mellanrum mäter vi insatserna utifrån både kunddata och personliga analyser. Resultatet av vad som kommer fram kan du sedan använda för att förbättra service eller självbetjäningstjänster.

Återkoppling tar dig närmare affärsmålet

För oss är återkopplingen minst lika viktig som bra kundservice när det gäller att uppnå ditt företags affärsmål. Därför finns den med som ett självklart steg i vår on-boardingprocess när vi blir din partner. Som verktyg använder vi oss bland annat av chatt-kundtjänst som lämpar sig utmärkt såväl för direkt feed back från kunderna som för att samla in och analysera data. Vill du veta mer om hur vi jobbar, beskriver vi några aktuella uppdrag för referenskunder här. Har du funderingar kring hur du skulle kunna optimera ditt företags processer med hjälp av återkoppling och uppföljning i samband med outsourcad kundtjänst kommer vi gärna med förslag på hur det kan se ut. Välkommen att kontakta oss.

Lycka till med kundservicen och glöm inte att reflektera då och då!


Eniro Trendrapport 2019

Färre samtal och kontakter och mer digital kundservice

Digitaliseringen gör att företags kundservice förändras i snabb takt. Artificiell intelligens och kundchattar gör det möjligt att hantera kundservice på nya effektiva sätt. Kundupplevelsen har blivit en strategisk konkurrensfaktor att räkna med. Den snabba utvecklingstakten kräver att du aktivt följer med och sätter dig in i vad som händer för att hålla dig uppdaterad och identifiera nya möjligheter.

Många företag funderar över vilka frågor som är värda att prioritera vid utveckling av kundservice de närmaste åren. Varför är kundupplevelsen och den digitala kundservicen så viktiga? Hur utvecklas kontaktvolymerna? Hur ska man svara upp mot generation Y:s (millennials) förväntningar? Mot bakgrund av de här frågorna har vi sammanställt en översikt över trender inom kundserviceområdet. Vi hoppas att du kommer att ha nytta av den när du förädlar din egen kundservice framöver.

Trendrapport Kundservice 2019

Vi följer utvecklingen
På Eniro 118 118 hjälper vi våra kunder att uppnå uppsatta mål inom kundservice som stöder affärsverksamheten. Vi följer uppmärksamt utvecklingen i branschen så att vi kan möta kundernas behov även i framtiden.

Letar du efter en kunnig partner inom kundservice?
Är du nyfiken på hur outsourcing av kundservice går till i praktiken? Då är du varmt välkommen att kontakta mig så berättar jag mer om lyckade referensprojekt och hur vi skulle kunna hjälpa dit företag.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

+46 (8) 553 310 00
contactcenterpartner@eniro.com

.