• Från outsourcing till givande samarbete

Outsourca framgångsrikt

För oss innebär outsourcing ett genuint partnerskap och nära samarbete med ert företag. Vår utgångspunkt är alltid att definiera och hitta den bästa lösningen utifrån varje företags unika behov.
Vi har lång och bred erfarenhet av outsourcing. Vi vet vad som krävs för ett lyckat partnerskap, hur det byggs upp och hur det kontinuerligt utvecklas tillsammans med kunden.

Så här utvecklas outsourcing till partnerskap:

 • Reflektera över vad och när ni ska outsourca
  Kundtjänst på heltid, delvis eller stegvis.
 • Definiera mål för outsourcingen
  Önskar ni bättre kvalitet? Snabbare service? Utökade servicetimmar? Kostnadsbesparingar?
  Stöd vid införande av nya servicekanaler?
 • Beskriv processer för kundservicen
  Vilka tider och i vilka kanaler utförs servicen? Hur och hur snabbt besvaras frågor? Vilken information behövs och var hittas den? När behöver företagets egna experter tillfrågas för att ge ytterligare information?
 • Kom överens om handlingsplaner
  Tillsammans definierar vi mål och uppföljning, utifrån ert företags servicelösning.
  Vi kommer överens om samarbetsformer, regler och ansvar.
 • Introducera produkter och tjänster
  Er specialist informerar oss om ert företags produkter och tjänster. Våra coacher utbildar därefter våra team och säkerställer framtida coaching.
 • Säkerställ instruktioner och informationssystem
  Vi tar hand om er verksamhet, inklusive de riktlinjer som finns och säkerställer tillgång till lämpliga informationssystem.
 • Starta tjänsten
  Vi kommer överens om tider samt vilka kundkontakter och kanaler som ska hanteras av oss.
 • Följ upp och gör kontinuerliga förbättringar
  Vi följer upp och rapporterar kvalitet, kvantitet och typ av frågor. Baserat på den information som samlas in från kunderna via gränssnittet, utvecklar vi kontinuerligt verksamheten tillsammans med ert företag.

Fyll i din mailadress så skickar vi dig vår praktiska guide om outsoursing av kundtjänst

Att outsourca kan utvecklas till partnerskap med Eniro 118 118 AB som partner.

Vad som kännetecknar en bra partner

•   Kunnig, utbildad och engagerad personal
•   Kunskap och erfarenhet som krävs för att hantera kundservice och olika kundservicekanaler
•   Förståelse för era branschspecifika behov
•   Professionella processer för att hantera varierande eller stora volymer
•   Förmåga att snabbt anpassa verksamheten till förändrade servicebehov
•   Möjlighet att utföra service när ni önskar, om det behövs, 24/7
•   Lösningsorienterad: inställningen att hitta en lösning till varje utmaning

Eniro 118 118 AB har lång erfarenhet av partnerskap. Läs mer om några av våra kunduppdrag.

Letar du efter en professionell partner?

Vill du höra mer om hur vi kan hjälpa er att uppnå målen för ert företags kundservice?
Kontakta oss så berättar vi gärna!

Kontakta oss: Maria Eriksson Önander Head of Contact Center, Voice Sweden. Mobil: +46 70 634 54 77 E-mail: maria.eriksson@eniro.com
Maria Eriksson Önander
Head of Contact Center, Voice Sweden.
Mobil: +46 70 634 54 77

Kontakta oss