Ledningsgrupp för Eniro 118 118 AB

Eniro 118 118 AB är ett dotterbolag i Eniro-koncernen och driver koncernens affärsområde Voice i Sverige.

Kaj Lindholm

CEO, Sweden & Finland

Kaj Lindholm

Head of Contact Center, Voice Sweden

Marie Sjöbom

Head of Contact Center, Voice Finland

Pirjo Haaga

Mikael Boström

Head of ICT, Voice Sweden & Finland

Mikael Boström

Head of Marketing Partner Buisness, Finland

Elisa Lindroos

Head of Finance, Sweden & Finland

Jouni Venäläinen

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

+46 (8) 553 310 00
contactcenterpartner@eniro.com

.