Med backoffice outsourcad sköts er administration kostnadseffektivt

Efter marknadsföring, försäljning och kundsamtal återstår ofta administration som inte kunde hanteras under samtalet eller aktiviteten, så kallad backoffice. Att ta hand om er administration på bästa sätt säkerställer att nya kunduppdrag tas omhand och att kunderna får en bra serviceupplevelse. Vi ser till att ert företags administration sköts både kostnadseffektivt och ansvarsfullt. I partnerskap med våra uppdragsgivare strävar vi mot ständiga bättringar för att hitta smidigare processer och ta till vara nya möjligheter till effektivisering.

Ni kan välja att outsourca enbart administrationen till oss, eller både kundkontakten och backoffice uppdraget. Det är era behov som styr. När behoven varierar, utifrån till exempel säsong eller veckodagar, kan det vara kostnadseffektivt att lägga ut backoffice på en extern partner, för att slippa fasta kostnader och i stället enbart betala för den tid som arbetet utförs.

På uppdrag hanterar vi allt från intresseanmälningar och registrering till blankettutskick och registervård.

Exempel på backoffice tjänster kan vara hantering av:

  • Intresseanmälningar
  • Orderblanketter
  • Registrering
  • Lagersaldosystem
  • Kundlojalitetskort
  • Utskick av brev, blanketter, manualer, kataloger mm
  • Registervård

Välkommen att kontakta oss om vilka backoffice tjänster just ni har behov av, så hittar vi tillsammans den bästa möjliga lösningen. Mer om oss som partner finns att läsa här.

Välkommen att höra av dig!

Vill du veta mer om hur du kan utveckla kundservicen på ditt företag? Då får du gärna kontakta mig så berättar jag mer.

Välkommen att höra av dig!

Vill du veta mer om hur du kan utveckla kundservicen på ditt företag?
Då får du gärna kontakta mig så berättar jag mer.

Viktoria Ringlander
Sales Manager

+46 8 121 800 99

Viktoria Ringlander
Sales Manager
+46 8 121 800 99

Maila oss

+46 (8) 553 310 00
contactcenterpartner@eniro.com

Eniro 118 118 AB – Contact center partner