NÄR KUNDUPPLEVELSE ÄR FRÄMSTA FRAMGÅNGSFAKTOR

I takt med att produkter och tjänster blir alltmer lika, blir det i högre grad avgörande hur väl kunderna tas omhand och att dialogen upplevs relevant och kvalitativ. Med andra ord, hur väl företaget vårdar sina kundrelationer och sätter varje kund, och dennes upplevelse och behov, i centrum.

Det kan också handla om att fånga upp kunden vid rätt tillfälle för att förhindra ett avhopp, och i stället behålla en nöjd kund och därmed affären. När kundupplevelsen är en viktig framgångsfaktor, sätts fokus på kundrelationshantering.

KVALITET OCH KOSTNADSKONTROLL VID KUNDRELATIONSHANTERING

Kundrelationshantering kan ofta innebära aktiviteter som behöver utföras under en begränsad period eller med varierande intensitet under olika perioder. Det kan därför vara en utmaning att genomföra dem kostnadseffektivt. Kravet på kvalitet i den personliga kontakten är också hög, för att aktiviteten verkligen ska ge en ökad kundnöjdhet.

Genom att outsourca aktiviteter inom kundrelationshantering till en extern partner, behöver företaget bara betala för den tid som aktiviteten utförs. En contact center partner med personal med rätt utbildning och vana av kundkontakter, säkerställer hög kvalitet, samtidigt som företaget genom outsourcingen får ökad kostnadskontroll. Ett smidigt och effektivt sätt att optimera kundupplevelse.

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER FÖR FÖRBÄTTRAD KUNDUPPLEVELSE

Aktiviteter inom kundrelationshantering kan vara att genomföra:

  • Välkomstsamtal för att öka användandet av en tjänst eller produkt, öka kundnöjdheten samt förlänga kundlivscykeln
  • Telefonkontakt med befintliga kunder för lojalitetsskapande aktiviteter, till exempel delge information eller höra om kunden är nöjd
  • Hålla kontakt med kunden, till exempel för att förlänga avtal som närmar sig sitt slut
  • Informationsinsamling, till exempel återkoppling från kundpanel gällande produkter, produktidéer, reklamkampanj eller förbättringsförslag

BRA KUNDUPPLEVELSE I ALLA MÖTEN

Aktiviteterna som nämnts här är förstås bara några av bitarna i det pussel som behöver läggas för en framgångsrik kundrelation. En annan viktig del av er kundrelation är er kundservice, när kunden själv tar kontakt med ert företag via olika kontaktvägar. Allt från kundtjänst via telefon, epost, webbsidor, sociala medier och chattar.

I en tid då sökmarknadsföring ökar, vilket innebär att det är kunderna som är initiativtagare till kontakter med företag, snarare än tvärt om, ökar inbound-hanteringens betydelse. Nu gäller det för företag att vara tillgänglig när kunderna tar kontakt för att få veta mer om produkten eller handla. Eniro 118 118 AB:s contact center är specialiserade på kundservice och olika typer av inbound-kontakter.

VÄLKOMMEN ATT HÖRA MER OM HUR VI KAN HJÄLPA TILL MED KUNDRELATIONSHANTERING

Vi kan bidra till att utveckla era kundhanteringsprocesser och förbättra kundupplevelse och därmed tillväxt. Välkommen att kontakta oss om hur vi kan hjälpa er med er kundrelationshantering.

Välkommen att höra av dig!

Vill du veta mer om hur du kan utveckla kundservicen på ditt företag? Då får du gärna kontakta mig så berättar jag mer.

Välkommen att höra av dig!

Vill du veta mer om hur du kan utveckla kundservicen på ditt företag?
Då får du gärna kontakta mig så berättar jag mer.

Viktoria Ringlander
Sales Manager

+46 8 121 800 99

Viktoria Ringlander
Sales Manager
+46 8 121 800 99

Maila oss

+46 (8) 553 310 00
contactcenterpartner@eniro.com

Eniro 118 118 AB – Contact center partner