FRÅN TELEFONPASSNING TILL KOMPLETT VÄXEL

Det är i växeln, eller svarstjänsten, som era kunder och intressenter inleder kontakten med er och ibland till och med får det första intrycket av ert företag. Det är därför oerhört viktigt att ge ett professionellt och vänligt bemötande direkt. Här välkomnas de som vill komma i kontakt med ert företag och era medarbetare.

Vi tar emot samtal till ert företag och hjälper era kunder, intressenter och samarbetspartners att få kontakt med rätt person eller avdelning. Vid behov dygnet runt, året om. I kundmötet representerar vi ert företag utifrån era önskemål, t ex svarar agenten med den hälsningsfras ni önskat. Vi kopplar samtal eller lämnar meddelande till de personer som efterfrågats. Det är alltid era riktlinjer som styr hur kontakten förmedlas till era medarbetare. Våra agenter har tillgång till er information om medarbetares tillgänglighet, frånvaro och andra instruktioner och önskemål. På så sätt kan vi alltid ge era kunder och intressenter snabb hjälp och korrekta svar när de söker ert företag.

Vi arbetar som en del av er organisation, men på ett mer flexibelt, tillgängligt och kostnadseffektivt sätt än om ni har egna anställda för att sköta växel och svarsservice. Vi jobbar i nära partnerskap med våra uppdragsgivare för att fortgående effektivisera och utveckla service och processer utifrån information vi fångar upp och nya tekniska möjligheter.

FÖRDELAR MED ATT OUTSOURCA SVARSTJÄNST ELLER VÄXEL TILL OSS

  • Tillgänglighet, vid behov dygnet runt, året om
  • Trevligt, professionellt bemötande gentemot era kunder, intressenter och samarbetspartners
  • Korta svarstider; vi fokuserar på inkommande samtal
  • Trefaldig vinnare i SM i telefoni
  • Över 9 års erfarenhet av växeltjänster
  • Vi kan hantera både små och stora volymer
  • Era behov styr, vi erbjuder allt från en enklare svarstjänst till hantering av komplett växel för mycket stora organisationer

För att hitta de bästa lösningarna utifrån era behov och mål, arbetar vi i nära partnerskap med vår uppdragsgivare, läs mer här.

Välkommen att höra av dig!

Vill du veta mer om hur du kan utveckla kundservicen på ditt företag? Då får du gärna kontakta mig så berättar jag mer.

Välkommen att höra av dig!

Vill du veta mer om hur du kan utveckla kundservicen på ditt företag?
Då får du gärna kontakta mig så berättar jag mer.

Viktoria Ringlander
Sales Manager

+46 8 121 800 99

Viktoria Ringlander
Sales Manager
+46 8 121 800 99

Maila oss

+46 (8) 553 310 00
contactcenterpartner@eniro.com

Eniro 118 118 AB – Contact center partner