Eniro 118 118 stöttar IVO med outsourcade svarstjänster

Svarstjänster för IVO

Nu är det klart! Efter vinst i en offentlig upphandling är vi ny kundservicepartner till den statliga myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO.) Uppdraget går bland annat ut på att stötta med svarstjänster.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, är en statlig myndighet som ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. IVO ansvarar också för viss tillståndsprövning. Myndigheten som sorterar under Socialdepartementet, har idag runt 700 medarbetare fördelade på nio avdelningar. Fyra av dem finns i Stockholm där de övergripande avdelningarna är belägna.

I uppdraget ingår bland annat kontinuerlig beredskap för att ta emot samtal vardagar mellan 8:00 – 17:00 samt dag före helgdag 8:00 – 12:00.

Vi kommer att ha full beredskap för overflow av telefonsamtal till IVO:s växel när myndigheten inte har kapacitet att hantera inkommande samtal. Det betyder att vi går in och stöttar med svarstjänster både vid belastningstoppar och frånvaro, säger Marie Sjöbom på Eniro 118 118 AB:s contact centerverksamhet.

Höga krav för att vara med i upphandlingen
Kraven för att delta i upphandlingen var högt ställda. Erfarenhet från att besvara samtal till större organisationer och möjlighet att erbjuda en teknisk plattform som kunde integreras med IVO:s befintliga lösning för växel- och hänvisningssystem är bara några exempel. Uppdraget löper från 1 maj 2019 till 30 april 2021 med möjlighet till ett års förlängning, som mest två gånger.
Vi hälsar IVO välkomna och ser fram emot att sätta igång med samarbetet inom kort!

 

Eniro 118 118 AB vann PTS:s upphandling och fortsätter därmed driva 118 400

PTS

Eniro 118 118 AB har fått fortsatt förtroende att driva nummerupplysningen 118 400 på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS), i en nyligen avslutad upphandling. Det nya avtalet löper i två år från mars 2019 med möjlighet till förlängning ytterligare två år.

Den upphandlade tjänsten ska ge tillgång till kostnadsfri nummerupplysning via telefon för personer med en synnedsättning, blindhet, annan funktionsnedsättning eller som på grund av andra särskilda behov inte kan söka efter nummer i kataloger, på internet eller som inte kan ringa avgiftsbelagda nummerupplysningar och notera numret för framtida behov.

– Jag är glad och stolt över att vi fått förnyat förtroende och våra anställda ser fram emot att fortsätta hjälpa användarna via 118 400-tjänsten, säger Kaj Lindholm, VD för Eniro 118 118 AB.

I upphandlingen anger PTS att användarna har behov av stabilitet och kontinuitet i tjänsten för att känna sig trygga med den. Tjänsten har också höga tillgänglighetskrav och krav på korta svarstider. Därför var det i upphandlingen krav på gedigen erfarenhet för att redan från start kunna leverera större samtalsvolymer både tryggt, stabilt och driftsäkert.

Eniro 118 118 AB har drivit 118 400-tjänsten, inklusive kundtjänst, i sammanlagt 7 år och har även lång erfarenhet av att effektivt skapa lyckade kundmöten genom den egna marknadsledande nummerupplysningen 118 118 och övrig contact center-verksamhet.

-Hög bemanningskompetens, stabil teknik och engagerade medarbetare gör det möjligt för oss att hantera stora volymer och samtidigt skapa nöjda kunder även när de har särskilda behov, säger Kaj Lindholm, VD för Eniro 118 118 AB.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

+46 (8) 553 310 00
contactcenterpartner@eniro.com

.