FRÅN KOMPLETT VÄXEL TILL ENKLARE SVARSSERVICE FÖR TELEFONPASSNING

Det är i växeln, eller svarstjänsten, som era kunder och intressenter inleder kontakten med er och ibland till och med får det första intrycket av ert företag. Det är därför oerhört viktigt att ge ett professionellt och vänligt bemötande direkt. Här välkomnas de som vill komma i kontakt med ert företag och era medarbetare.

Vi tar emot samtal till ert företag och hjälper era kunder, intressenter och samarbetspartners att få kontakt med rätt person eller avdelning. Vid behov dygnet runt, året om. I kundmötet representerar vi ert företag utifrån era önskemål, t ex svarar agenten med den hälsningsfras ni önskat. Vi kopplar samtal eller lämnar meddelande till de personer som efterfrågats. Det är alltid era riktlinjer som styr hur kontakten förmedlas till era medarbetare. Våra agenter har tillgång till er information om medarbetares tillgänglighet, frånvaro och andra instruktioner och önskemål. På så sätt kan vi alltid ge era kunder och intressenter snabb hjälp och korrekta svar när de söker ert företag.

Vi arbetar som en del av er organisation, men på ett mer flexibelt, tillgängligt och kostnadseffektivt sätt än om ni har egna anställda för att sköta växel och svarsservice. Vi jobbar i nära partnerskap med våra uppdragsgivare för att fortgående effektivisera och utveckla service och processer utifrån information vi fångar upp och nya tekniska möjligheter.

FÖRDELAR MED ATT OUTSOURCA VÄXEL OCH SVARSTJÄNST TILL OSS

  • Tillgänglighet, vid behov dygnet runt, året om
  • Trevligt, professionellt bemötande gentemot era kunder, intressenter och samarbetspartners
  • Korta svarstider; vi fokuserar på inkommande samtal
  • Trefaldig vinnare i SM i telefoni
  • Över 9 års erfarenhet av växeltjänster
  • Vi kan hantera både små och stora volymer
  • Era behov styr, vi erbjuder allt från en enklare svarstjänst till hantering av komplett växel för mycket stora organisationer

För att hitta de bästa lösningarna utifrån era behov och mål, arbetar vi i nära partnerskap med vår uppdragsgivare, läs mer här.

Letar du efter en professionell partner?

Vill du höra mer om hur vi kan hjälpa er att uppnå målen för ert företags kundservice?
Kontakta oss så berättar vi gärna!

Kontakta oss: Maria Eriksson Önander Head of Contact Center, Voice Sweden. Mobil: +46 70 634 54 77 E-mail: maria.eriksson@eniro.com
Maria Eriksson Önander
Head of Contact Center, Voice Sweden.
Mobil: +46 70 634 54 77

Kontakta oss